Τρία πεδία παρέμβασης στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα