45 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ (Ένθετα – Εργασία – Εκπαίδευση), 7/9/2010

H Εκπαίδευση αποτελεί κατά το Σύνταγμα κρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, επομένως η στήριξή της από το κράτος θεωρείται «εκ των ων ουκ άνευ», σύμφωνα με τον Ξενοφώντα Kοντιάδη, καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και πρόεδρο του Ιδρύματος Tσάτσου.
O κ. Kοντιάδης, που διατελεί και κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ίδιου Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται στην Κόρινθο. Στη συνέντευξή του στο «EPΓAΣIA», ο κ. Kοντιάδης παρουσιάζει το ΠMΣ και αναλύει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του.
Επίσης, τονίζει την αναγκαιότητα στήριξης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών από το κράτος, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ενώ ως ειδικός (βλ. συνταγματολόγος) καταθέτει την άποψή του για την τύχη των προσφυγών ενάντια στην αντισυνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του Μνημονίου.

Κύριε καθηγητά, τι πραγματεύεται το ΠMΣ;
Κάτω από την ομπρέλα του ΠMΣ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν αναπτυχθεί τρεις κατευθύνσεις:
H κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» πραγματεύεται το επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, δηλαδή την τυπική, την άτυπη και την εκπαίδευση από απόσταση, ενώ έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στον ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών.
H κατεύθυνση «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» έχει ως αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και αναλύει τους επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής υγείας.
Καλύπτει θέματα οργάνωσης, θεσμικής συγκρότησης και οικονομικής λειτουργίας του συστήματος υγείας, καθώς και πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως η αστική και ποινική ευθύνη των ιατρών, η ανθρωπολογία της υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών.
H κατεύθυνση «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη» πραγματεύεται τις σύνθετες όψεις του μεταναστευτικού φαινομένου, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις πολιτικές ένταξης, τα ζητήματα ασφάλειας και τα συναφή θεμελιώδη δικαιώματα.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό;
Το ΠMΣ καλύπτει ένα σημαντικό κενό που διαπιστώνεται στη μεταπτυχιακή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας, καθώς συνδυάζει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα θεωρητικά και μεθοδολογικά επιστημονικά εργαλεία του κάθε γνωστικού αντικειμένου με την πρακτική εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που διδάσκονται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς δασκάλους και υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Με διαγωνισμό η επιλογή – Αιτήσεις από 1 έως 24 Σεπτεμβρίου
Ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων; Μέχρι πότε διαρκεί η υποβολή των αιτήσεων;
Στο ΠMΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. O αριθμός των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση ανέρχεται στους 15, άρα συνολικά εισάγονται κάθε χρόνο 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Για να συμμετάσχει ένας υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» και να είναι κάτοχος πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας, αποδεκτού από το AΣEΠ.
H επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από εξετάσεις για κάθε κατεύθυνση χωριστά, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 28-30 Σεπτεμβρίου 2010. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση από 1 έως 24 Σεπτεμβρίου 2010.

Πού μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού;
Οι απόφοιτοι του ΠMΣ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, ιδίως, ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς ειδικότερα και της πολιτικής υγείας, ως σχεδιαστές προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ως επιμορφωτές εκπαιδευτικών, ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως σχεδιαστές και παραγωγοί εκπαιδευτικού υλικού. Θα ήθελα να τονίσω επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

H καταπολέμηση του μεγάλου ελλείμματος οδήγησε την κυβέρνηση στην περικοπή των δημόσιων δαπανών. Πώς μπορεί να υπάρξει κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική χωρίς την ουσιαστική αρωγή του κράτους;
H χρηματοπιστωτική κρίση και η επιβολή του Μνημονίου έχουν πράγματι επηρεάσει πρωτίστως τα πεδία της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όμως, η άσκηση αποτελεσματικών πολιτικών στα πεδία αυτά αποτελεί κατά το Σύνταγμα κρατική υποχρέωση, ως εκπλήρωση των αντίστοιχων κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρέπει να καταστεί αντιληπτό σε όλους ότι η κρατική αρωγή δεν εξαρτάται ούτε από το Μνημόνιο ούτε από τη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης, δεδομένου ότι θεμελιώνεται σε συνταγματικές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Το ζητούμενο σήμερα είναι οι ασκούμενες κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές να καταστούν αποτελεσματικότερες, αποδοτικότερες και δικαιότερες. Στην κατεύθυνση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική η μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων αλλά και εμπειρότερων επιστημόνων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ποια είναι η γνώμη σας για τις προσφυγές φορέων και ιδιωτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του Μνημονίου; Έχουν κάποια νομική βάση αυτές οι αιτιάσεις;

Έχω ήδη αρθρογραφήσει και αναπτύξει με εισηγήσεις μου την άποψη ότι είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα μία σειρά από διατάξεις του νόμου με τον οποίο εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, ιδίως στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και των θεσμών κοινωνικής προστασίας. Θεωρώ ότι οι προσφυγές αυτές έχουν πιθανότητες ευόδωσης, εφόσον ξεπεραστούν οι δικονομικές-διαδικαστικές παγίδες και υποστηριχθούν με ενδελεχή νομική θεμελίωση.