Εισήγηση με τίτλο “Βιοπολιτική και δικαιώματα στην πανδημία”, στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που διοργάνωσαν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, στις 13.12.2021.