Εισήγηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΣΑΜΕΑ για τον σχολιασμό της έρευνας με τίτλο: «Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ» στις 2 Δεκεμβρίου 2021.