Εισήγηση στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Bασιλικής Μελέτη, Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση: Η ισότητα στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, στις 16.12.2021