Έξι θέσεις για το ασφαλιστικό. Εισήγηση στην ημερίδα του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα: Βιώσιμες αλλαγές για αξιοπρεπείς συντάξεις, Αθήνα 25.11.2015.