Από το ελάχιστο εγγυημένο στο βασικό εισόδημα για όλους. Εισήγηση στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής συνοχής στη νέα εποχή» που διοργάνωσε το Κίνημα Αλλαγής, 09.07.2020