Αρχές και κριτήρια θεμελίωσης της αναθεωρητικής λειτουργίας. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ουσιαστικά και διαδικαστικά όρια της συνταγματικής αναθεώρησης», Αθήνα 8 Μαρτίου 2000.