Γιατί δεν θέλουμε ένα πιο σύντομο Σύνταγμα; Εισήγηση στην εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, με θέμα “Θέλουμε ένα πιο σύντομο Σύνταγμα;”, Αθήνα 13.11.2014.