Για την πολιτική ταυτότητα του συλλογικού μας υποκειμένου. Εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Νικόλα Σεβαστάκη, Φαντάσματα του καιρού μας. Αριστερά, κριτική, φιλελεύθερη δημοκρατία (εκδ. Πόλις), Aθήνα 7.3.2017.