Για τη συμβολή του Πέτρου Παραρά στη θεωρία του κράτους δικαίου, της αναθεωρητικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτισμού. Εισήγηση στην παρουσίαση των δύο Τόμων του Καθηγητή Πέτρου Παραρά “Res Publica I. Το Κράτος Δικαίου” και “Res Publica II. Δικαιώματα του Ανθρώπου”, Αθήνα 24.4.2015.