Διάλογος δικαστών και νομολογία της κρίσης. Εισήγηση από κοινού με την Αλκμήνη Φωτιάδου, στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα “Διάλογος Δικαστών. Αλληλεπιδράσεις εθνικών και διεθνών δικαστηρίων”, Αθήνα 14-16.6.2016.