Διλήμματα αναδιάρθρωσης του κοινωνικού κράτους. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κορίνθιων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Εργασία και Κοινωνία: σχέσεις και ανασχέσεις», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος 18.12.2004.