Εισήγηση στην εκδήλωση “Η Ευρώπη σε αμφισβήτηση;” με αφορμή την έκδοση του έργου του Αντώνη Μεταξά “Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης” στις 29 Σεπτεμβρίου 2021.