Εισήγηση με θέμα: “Θεσμική διάσταση της ανακατανομής” στη διαδικτυακή εκδήλωση “Κατανομή των αρμοδιοτήτων στο Κράτος, Θεσμικά προβλήματα και δημόσιες πολιτικές” που διοργανώθηκε από το Διοικητικό Επιμελητήριο – Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων στις 29 Μαΐου 2021.