Εισήγηση με τίτλο: Υποκλοπές και απόρρητο, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ETERON, στις 1.12.2022