Εισήγηση με τίτλο: “Δοκιμασία και ανθεκτικότητα του Συντάγματος”, στο συνέδριο για τα 100 Χρόνια από τη γέννηση του Αριστόβουλου Μάνεση, που διοργάνωσε ο Όμιλος Μάνεση στις 16-18/12/2022.