Εισήγηση με τίτλο “Ελεύθερη χρήση” παράνομων αποδεικτικών μέσων και ελευθερία του λόγου, στο Συνέδριο “Σύγχρονες προκλήσεις και ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων”, που διοργάνωσε η ELSA Greece, στις 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2022.