Εισήγηση με τίτλο “Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δημόσια Υγεία: Μια μεταρρυθμιστική πρόταση” στην 5η συνεδρία με τίτλο “Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορονοϊό εποχή” στο πλαίσιο της 23ης Συνάντησης του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με τίτλο «Η δημόσια υγεία στη δίνη της πανδημίας», 17 Οκτωβρίου 2021.