Εισήγηση με τίτλο “Το σύστημα υγείας στον αιώνα των ιών” στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD: Pandemic Crisis -The Day After, που διοργανώθηκε 25-26 Οκτωβρίου 2021.