Εισήγηση στο τραπέζι “Πόσο ανθεκτική είναι η σχέση κοινωνίας και δημοκρατίας στην Ελλάδα;”, του Συνεδρίου Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙ: Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση, που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών, στις 3.10.2022