Εισήγηση σε Εθνικό Εργαστήριο που διοργανώνει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι “Δημόσιος Τομέας – Νομοθετική Εξουσία – Εκτελεστική Εξουσία – Πολιτικά Κόμματα – Εκλογές” σε Εθνικό Εργαστήριο με θέμα “Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιτότητας” που διοργανώνει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Αθήνα 9.12.2011