Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο “Σχεδιασμένη Ανάπτυξη ή Αποανάπτυξη. Μνήμη Δημήτρη Μπάτση (1916-1952)”, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης, στις 3.12.2022