Εισήγηση στο τραπέζι με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο: Συνταγματικοί περιορισμοί – Διάλογος για τη μεταρρύθμιση”, στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο InSocial με τίτλο “Πανεπιστήμια: Ανοίγουμε τον διάλογο”, στις 12.2.2024