Εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου των Νίκου Παπαδάκη, Μαρίας Δρακάκη, Σοφίας Σαριδάκη, Ο βαθμός απελπισίας, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Ι. Σιδέρη, την 1η Απριλίου 2022