Εισήγηση στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Η αστυνομία και τα πανεπιστήμια” με θέμα “Πανεπιστημιακή αστυνομία”, που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 25.01.2021.