Εισήγηση με θέμα “Η συνταγματική κατοχύρωση της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας” στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Ο Θεσμός της Λαϊκής Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα – Δυνατότητες και Προοπτικές” που διοργανώθηκε από τη Λαϊκή Πρωτοβουλία Kλίμα500 στις 17 Απριλίου 2021.