Εισήγηση στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου των Γ. Κυριόπουλου, Δ. Σταύρου, Κ. Αθανασάκη, Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας Covid-19, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Παπαζήση, στις 10.02.2022