Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: “Τα Συντάγματα του Αγώνα: Ιδεολογικές, πολιτικές και θεσμικές καταβολές και επιδράσεις”, που διοργάνωσαν στο Ναύπλιο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας, στις 19 και 20.11.2022