Εισήγηση με τίτλο: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Συνέδριο “Effective Management of Public and Private Organisations through Systemics and Technologies”, 26.09.2020