Εισήγηση στο συνέδριο 2nd Diversity in Business Conference 2020/ 2ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα στις Επιχειρήσεις 2020, 25.09.2020