Εισήγηση με τίτλο “Κρίσεις στην υγεία και ατομικά δικαιώματα”, στο 2o Συνέδριο ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, στις 18.10.2022