Εισήγηση στην ενότητα: Εργασιακό περιβάλλον – Εργασία εξ’ αποστάσεως, εθελούσιες και καινούργιες απαιτήσεις, στο FinForum2021, 04.03.2021.