Εισαγωγή στην εκδήλωση με τίτλο: «Η πιλοτική δίκη ενώπιον των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων. Συγκριτική προσέγγιση», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 7.12.2022