Επιτελικό Κράτος και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. Εισήγηση στην ημερίδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τίτλο «Δομικές και λειτουργικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση», Αθήνα 04.07.2018.