Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλλήλων. Εισήγηση στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), Αθήνα 18.6.2015.