Η ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών αγαθών ως θεμιτός περιορισμός στο δικαίωμα ιδιοκτησίας; Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, με θέμα: «Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο», Αθήνα 3-4.6.2003.