Η αναδιοργάνωση του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο δήμων. Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα “Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε καιρούς κρίσης”, που διοργανώνει ο Δήμος Παλλήνης, Αθήνα 10.1.2014.