Η αναθεωρητική λειτουργία σήμερα και η αναγκαιότητα συνταγματικής αναθεώρησης. Εισήγηση στο Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, με θέμα “Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία”, Αθήνα 17-18.2.2011.