Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος και τα Μνημόνια. Εισήγηση στο 6ο Νομικό Συνέδριο της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών με τίτλο “Οι Επιπτώσεις του Τρίτου Μνημονίου στην Ελληνική Έννομη Τάξη”, Πόρτοχέλι 13-15.5.2016.