Η ανθεκτικότητα των δικαιωμάτων μπροστά στο κράτος έκτακτης ανάγκης. Εισήγηση στην εκδήλωση για την παρουσία της Έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας με θέμα: “Επικίνδυνα δυσανάλογη: Η διαρκώς διευρυνόμενη ‘εθνική ασφάλεια’ στην Ευρώπη”, Αθήνα 19.1.2017.