Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με θέμα «Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος», Θεσσαλονίκη 28-29 Οκτωβρίου 2001.