Η δημοκρατική αρχή ως οργανωτική βάση της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη», Θεσσαλονίκη 28.2.-1.3.2003.