Η εξέλιξη της ελληνικής πολιτειολογίας. Εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Χρυσόγονου, Πολιτειολογία. Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, Αθήνα 23.1.2017.