Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο Σύνταγμα. Εισήγηση στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα “Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίου Δικαίου”, που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων, Αθήνα 20.11.2013.