Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία: Ζητήματα εφαρμογής.

Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργανώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα: ""Η δια βίου μάθηση ως βασική εκπαιδευτική διαδικασία καταπολέμησης του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία", Αθήνα 21-22.11.2008