Η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισήγηση σε ημερίδα με θέμα «Η εμβέλεια της Συνθήκης του Άμστερνταμ», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφόρησης του Ευρωπαίου πολίτη και της δράσης προτεραιότητας στον τομέα της πληροφόρησης «Ας οικοδομήσουμε μαζί την Ευρώπη», Αθήνα 20 Απριλίου 1999.