Η κρισιμότητα της αναθεώρησης του άρθρου 110 του Συντάγματος. Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα “Οι προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος” που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων, Αθήνα, 10.12.2018