Η λαϊκή κυριαρχία και η πρόκληση της αμεροληψίας. Εισήγηση σε ημερίδα του Εργαστηρίου της Φιλοσοφίας του Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ηθικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αθήνα 22.6.2015.