Η “μεγάλη πορεία” προς την αποθέσμιση. Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Χρυσόγονου με τίτλο: “Η ‘μεγάλη πορεία’ προς την αποθέσμιση. Ο εκφεουδαρχισμός του ελληνικού πολιτικού συστήματος”, (εκδ. Επίκεντρο, 272 σελ., 2012), Αθήνα 2.2.2012.